FaceBook Like

नावीन्यपूर्ण योजना

नावीन्यपूर्ण योजना

जि.प. स्वनिधी मधुन नाविन्यपूर्ण योजना सन 2015-16  

संक्षिप्त माहिती

 • जिल्हयातील गरोदर मातांना व्हाईस मेसेज द्वारे शासकीय आरोग्य सेवेचा लाभ व मार्गदर्शनपर व्हाईस संर्दश भ्रमणध्वनीवर पाठविणे हा उद्वेश असुन सदर गरोदर मातानां या योजनेद्वारे लाभ देणे.
 • व्हाईस मॅसेज दिल्याने सदर लाभार्थी हा आपला लाभ घेण्यास दक्ष होऊन आरोग्य सेवा त्वरीत उपलब्ध करुन घेऊ शकतो.
 • सदर योजेने अंतर्गत 8 व्हाईस एसएमएस तयार करणेत आलेले असुन त्याचे रेकॉर्डीग करण्यात आलेले आहे.
 • योजनेचा लाभ देणेसाठी सद्यस्थिती मध्ये 10000 गरोदर मातांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक सध्या एकत्रीत करण्यात आलेले आहे.
 • सदर योजना हि जिल्हा परिषद स्वनिधी मधुन असुन सदर योजनेस 25,000/- इतके प्राप्त होते 30000 गरोदर मातानां लाभ देण्यात आलेला आहे.

 NABH – National Accreditation Board of Hospitals & Health Care

 • प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मााांका मिळविण्यासाठी जिल्यातील 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निवड करण्यात आलेली आहे.
 • निवड केलेल्या 9 प्रा.आ.केंद्रानां NABH टुल किट प्रमाणे सोयी सुविधांची रक्कम रु.10 लक्षाची तरतुद.
 • भौतिक सुविधा  साधन सामुग्रीसाठी जिल्हा परिषद स्वाधिीतुन अतिरिक्त रक्कम रु.10 लक्ष तरतुद.
 • 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रानां आगामी 4 महिन्यात कालावधी मध्ये मााांकण प्रमाणपत्र मिळविण्याचे ध्येय

जेष्ठ नागरिक तपासणी मोहिम

 • राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार यामध्ये हायपरटेंशन ह्दयरोग, डायबेटीज, मोतीबिंदु, संधीवात, कॅन्सर इ. आजार येतात व हे आजार जास्तीत जास्त वयोवृध्द नागरीकांना होण्याची दाट शक्यता असते.
 • Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) अंतर्गत पुर्वी संसर्गजन्य आजाराचा समावेश होतो. पंरतु साल 19/05/2009 मध्ये असांसर्गीक वरील उल्लेख केलेल्या आजाराचा समावेश झालेला होता.
 • प्रा.आ. केंद्राकडे मशिन व इतर निदानाच्या सुविधा तसेच तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात. त्याचप्रमाणे प्रा.आ.केंद्राकडे येणारा रुग्ण हा ग्रामिण क्षेत्रातील अत्यंत गरीब व गरजु रुग्ण येत असतात. तसेच सदर रुग्ण हे वरील आजाराबाबत व त्यांच्या लक्षणाबाबत अनभिज्ञ असतात त्यामुळे तपासणी व उपचार गरजेचे आहे. तसेच त्याना पुढील उपचार (संदर्भ सेवा ) देणे आवश्यक असलेने सदर शिबीराची गरज पडली.
 • जुन 2011 च्या Sitution Analysis of the elderly पद India च्या केंद्रशासनाच्या आकडेवारी प्रमाणे वय वर्ष 60 व व अधिक नागरीकांच्या हजारी प्रमाण हे भारतामध्ये 4 टक्के असुन महाराष्ट्रात त्याचे प्रमाण 8.7 टक्के आहे कोल्हापूर हा सदन जिल्हा असलेने आपण 10 टक्के ग्रहीत धरुन प्रमाण काढलेले आहे.
 • छत्रपती प्रमीलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर येथे संदर्भ सेवेसाठी पत्र दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे हायपरटेंशन डायबेटीज व संधीवात करीता उपलब्ध असलेली औषध देणेत येत आहेत. व जी औषधे उपलब्ध नाहीत ती आर. के. एस मधुन खरेदी करुन पुरवीली जात आहेत.
 •  

जेष्ठ नागरिक तपासणी मोहिम

 • कोल्हापूर जिल्हयामध्ये नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत जि.प.स्वनिधी 2016-17 मधुन जेष्ठ नागरिकांची वैद्यकिय तपासणी करणे साठी रुक्कम रु.00 लाख इतका निधी तरतूद
 • जेष्ठ नागरिकांची तपासणी द्वारे राष्ट्रिय असंसर्गजय आजार कार्यक्रमास बळकटी
 • एकुण लोकसंख्येच्या जेष्ठ नागरीकांची संख्या हजारी 99 प्रमाणे 270356 जेष्ठ नागरीक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2018 >
August
SMTuWThFS
   1234
567891011
12131415
 • All day
  2018.08.15

  स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 • All day
  2018.08.15

  श्रावण महिन्यातील पहिला आणि महत्त्वाचा सण म्हणजे नागपंचमी. नाग या प्राण्याबद्दल आदर व पूज्य भावना समाजात रुजवण्यासाठी हा सण पाळला जाण्याची परंपरा आहे. या दिवशी घरोघरी नाग देवाची पूजा करून त्याला प्रसन्न करण्याची प्रथा आहे. वेदकाळापासून चालत आलेला हा सण अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. यादिवशी स्त्रिया नवीन अलंकार, वस्त्रे नेसून नागदेवताची पूजा करतात.

1617
 • All day
  2018.08.17

  पारशी दिनाच्या शुभेच्छा!!!!!!…..

18
19202122
 • All day
  2018.08.22

  बकरी ईदच्या शुभेच्या!!!!!……

232425
26
 • All day
  2018.08.26

  भारतीय संस्कृतीत प्रमुख सणामध्ये ‘रक्षाबंधन’ हा सण भाऊ-बहिणीचा स्नेह व उत्सवाचे पर्व म्हणून साजरा केला जातो. देशभरात ह्या सणाची वेगवेगळ्या नावाने ओळख आहे. उत्तर भारतात ‘कजरी-पौर्णिमा’, पश्चिम भारतातात ‘नारळी पौर्णिमा’ या नावाने तो साजरा केला जातो.

2728293031 
अभ्यागत
36,728