FaceBook Like

LATEST NEWS

NEWS

नेताजी सुभाषचंद्र  बोस यांची जयंती साजरी केलेबाबत.

नेताजी सुभाषचंद्र  बोस यांची जयंती जिल्हा परिषद, कोल्हापूर येथे  दि. २३/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११ वाजता साजरी करणेत आली. त्या प्रसंगी मा. श्री. संजय राजमाने मुख्य लेखा व वित्त्‍ अधिकारी, श्री. राजेंद्र भालेराव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत श्री.… Continue reading

जिल्हास्तरीय विद्यार्थी सांस्कृतिक स्पर्धेत पन्हाळा  गटाची  बाजी

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर शिक्षण विभाग (प्राथमिक) मार्फत सन 2017-2018 च्या जिल्हास्तरीय  सांस्कृतिक स्पर्धा दिनांक 11/1/2018 ते 13/1/2018 या कालावधीत  केशवराव भोसले नाटयगृह, कोल्हापूर येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडल्या. या  स्पर्धेचा उदघाटन समारंभ  जिल्हा परिषद,कोल्हापूरच्या अध्यक्षा मा… Continue reading

जिल्हा स्तरीय विद्यार्थी अध्यक्ष चषक क्रिडा स्पर्धा उत्साहात संपन्न

जिल्हा परिषद कोल्हापूर शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) मार्फत सन 2017-18 च्या जिल्हास्तरीय  अध्यक्ष चषक क्रिडा स्पर्घा, दिनांक 27/12/2017 ते 29/12/2017 अखेर या कालावधीत यशंवतराव चव्हाण महाविद्यालय, वारणानगर, कोडोली येथे उत्साहात पार पडल्या. या स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा परिषद कोल्हापूर… Continue reading

कायापालट, राष्ट्रीय मानांकन बोर्ड (NABH) यशानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांची राष्ट्रीय गुणवत्ता अभिवचन मानांकन (NQAS) दिशेने वाटचाल

कायापालट, राष्ट्रीय मानांकन बोर्ड (NABH) यशानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांची राष्ट्रीय गुणवत्ता अभिवचन मानांकन (NQAS) दिशेने वाटचाल  

पुस्तकांचेभव्यप्रदर्शनवसवलतीच्यादरातविक्री

नॅशनलबुकट्रस्टइंडिया,मानवसंसाधनविकासमंत्रालय,शिक्षणविभाग,भारतसरकारवप्राथमिकशिक्षणविभाग,जिल्हापरिषदकोल्हापूरयांच्यासंयुक्तविद्यमानेपुस्तकांचेभव्यप्रदर्शनदि.15व16जानेवारी2018रोजीजुनेसभागृह,कागलकरहाऊस,जिल्हापरिषदकोल्हापूरयेथेसकाळी10.00ते5.00यावेळेतआयोजितकरणेतआलेआहे. सदरप्रदर्शनाचेउद्घाटनसमारंभमा.श्री.प्रभुनाथशुक्ला,उपविभागीयअधिकारी,वनविभागकोल्हापूरयांचेशुभहस्तेवमा.डॉ.कुणालखेमनार,मुख्यकार्यकारीअधिकारी,जिल्हापरिषद,कोल्हापूरयांचेप्रमुखउपस्थितीतसंपन्नझाला.सदरकार्यक्रमासजिल्हापरिषदेचेसर्वखातेप्रमुखहीउपस्थितहोते. याप्रसंगीबोलतानामा.मुख्यकार्यकारीअधिकारीयांनीजिल्हापरिषदेचेसर्वअधिकारी/कर्मचारी,जिल्हापरिषदेच्यासर्वप्राथमिकशाळांतीलमुख्याध्यापक/शिक्षक,ग्रामपंचायतसरपंच/सदस्य,पंचायतसमितीसभापती/सदस्य/सर्वशासकीयअधिकारीयांनीसदरप्रदर्शनाचालाभघ्यावाअसेआवाहनकेले.याप्रसंगीनॅशनलबुकट्रस्टइंडियाचेपुस्तकप्रदर्शनप्रमुखश्री.रत्नाकरनिर्भवणेयांनीजिल्हापरिषदशाळावकर्मचारीयांनापुस्तकखरेदीवर25%सवलतवइतरसर्वांना10%सवलत देणेत येणारअसलेचेसांगितले.तसेचत्यांनीत्यांच्याविविधयोजनांबाबतमाहितीदिली. याप्रदर्शनाससौ.शौमिकामहाडीक,अध्यक्ष,जिल्हापरिषद,कोल्हापूरवश्री.अमरिशसिंहघाटगे,सभापती,शिक्षणवअर्थ समिती, जिल्हापरिषद,कोल्हापूरयांनीभेटदिली.तसेचजिल्हापरिषदेचेअधिकारीवकर्मचारी,शाळांतीलमुख्याध्यापक,शिक्षकवविद्यार्थीयांनीहीसदरप्रदर्शनासभेटदिली.सदरप्रदर्शनाचेसर्वनियोजनजिल्हापरिषदेचे प्राथमिकशिक्षणाधिकारीश्री.सुभाषचौगुलेयांच्यामार्गदर्शनाखाली विस्तार अधिकारीश्री.एम.आय.सुतार, श्री.जे.टी.पाटील, श्रीम.जयश्रीजाधव, श्री.डी.सी.कुंभार, कनिष्ठ अभियंता श्रीम.सुप्रियाजोगळेकर व संशोधन सहाय्यक श्रीम.विद्यावर्मायांनीकेले.       (सुभाषचौगुले)  शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)  जिल्हापरिषदकोल्हापूर

राजमाता जिजामाता यांची ४२० वी व स्वामी विवेकानंद यांची १५५ वी जयंती साजरी केलेबाबत.

  राजमाता जिजामाता यांची ४२० वी व स्वामी विवेकानंद  यांची १५५ वी जयंती जिल्हा परिषद, कोल्हापूर येथे दि. १२/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११ वाजता साजरी करणेत आली. त्या प्रसंगी मा. डॉ. हरिष जगताप, प्रकल्प संचालक (डीआरडीए) व मा. श्री. संजय… Continue reading

जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना गावठी कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे या योजनेअंतर्गत कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणेसाठीचे दरपत्रक मिळणेबाबत.

जिल्हा पशुसवंर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर या कार्यालयास सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात  जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना गावठी कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे या योजनेअंतर्गत या योजनेअंतर्गत असलेल्या निधीमधून गावाची निवड करुन निवडलेल्या गावांतील कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करुन  Antirebis vaccine  … Continue reading

लाळखुरकत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे या योजनेअंतर्गत 190 लि. क्षमतेचे रेफ्रिजरेटरचे दरपत्रकाबाबत.

  जिल्हा पशुसवंर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर या कार्यालयास सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात  लाळखुरकत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे या योजनेअंतर्गत असलेल्या निधीमधून  190 लि. क्षमतेचे रेफ्रिजरेटर खरेदी  करण्यात येणार आहेत. आपले कमीत कमी दराचे 190 लि.… Continue reading

लाळखुरकत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे या योजनेअंतर्गत डिस्पोजिबल निडल्स 18G ( Plastic mounted 18 x 1.5 inch) खरेदीसाठी दरपत्रकाबाबत.

  जिल्हा पशुसवंर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर या कार्यालयास सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात  लाळखुरकत रोगमुक्त प्रभाग निर्माण करणे या योजनेअंतर्गत असलेल्या निधीमधून  डिस्पोजिबल निडल्स 18G ( Plastic mounted 18 x 1.5 inch) खरेदी  करण्यात येणार आहेत.… Continue reading
सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2018 >
May
SMTuWThFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
अभ्यागत
visitors total