अधिकारी

 
Avinash Subhedar
डॉ. कुणाल खेमनार
(भा. प्र. से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
harish-jagtap
श्री. डॉ. हरिष जगताप
प्रकल्प संचालक,जि.ग्रा.वि.यं.,कोल्हपुर
द-्द-्दोके
श्री. इंद्रजीत देशमुख
अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
s-n-more
श्री गणेश देशपांडे
मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी

s-n-more
श्री. चंद्रकांत वाघमारे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)
s-n-more
श्री. एम. एस. घुले
उपमुख्य कार्यकारी अधिकार(ग्राम)

र.्प.्शिवदस
श्रीमती शिल्पा पाटील
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क)

a-s-more
डाँ. श्री. रामजी सुराजी आड्केकर
जिल्हा आरोग्य अधिकारी


chandrakant-suryavanshi
श्री.चंद्रकांत सूर्यवंशी
कॄषि विकास अधिकारी

m-v-vaghamare
श्री. देवेंद्र जाधव
कार्यकारी अभियंता(बांधकाम)

n-b-bhoi
श्री.सुनील शा. शिंदे
कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)
s-n-more
श्रीमती ज्योत्स्ना शिंदे
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

श्री. सुभाष रा. चौगुले
श्री. सुभाष रा. चौगुले
शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

श्री. आर. कांबळे
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

श्री. एस. वसावे
समाज कल्याण अधिकारी

श्रीमती सुषमा देसाई
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता )

 

महत्वपूर्ण घडामोडी

राजमाता जिजाऊ स्वालंबन पुरस्कार देणेबाबत

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती निरीक्षण अभ्यास दौरा ई निविदा 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमअंतर्गत परिचर पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. २०/१२/२०१६ मुलाखत निकाल

जिल्हा परिषद  क्रीडा स्पर्धा भोजन अल्पोहार साहित्य पुरवठा निविदा २०१६-१७

 वैद्यकीय अधिकारी गट - अ भरती  पात्र यादी

भारत निवडणुक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर 

ABL Tender

आंतर जिल्हा बदली आदेश 

 

शुद्धिपत्रक भरती २०१६

जि.प.कोल्हापूरकडे गांडूळ खत प्रकल्पाकरीता शेणखताचा पुरवठा करणे २०१६-१७ ई निविदा

विंधन विहीर क्षमता चाचणी घेणे कामी दरपत्रके मागविणेबाबत

शुद्धिपत्रक वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६ Recruitment form

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६

जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग व पंचायत समिती स्टेशनरी व साहित्य पुरविणे वार्षिक दर निश्चित २०१६-१७

निवडणूक मतदान नोंदणी आवाहन वेब लिंक

निवडणूक मतदान नोंदणी आवाहन २०१६

स्टेशनरी दरपत्रके मागणी

अभिलेख छपाईबाबत पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबतची मर्यादित ई निविदा नोटीस

मा. आयुक्त पुणे चोकलिंगम साहेब यांची जिल्हा परिषद कोल्हापूर आढावा बैठक

 

टिळक जयंती व अण्णाभाऊ साठे पुण्यतिथी २०१६ जि.प. कोल्हापूर मध्ये साजरी

११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिन जिल्हा परिषदेत उत्साहात साजरा

यशवंत पंचायत राज अभियान मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषद सलग दुसऱ्यांदा प्रथम

भारत सरकारकडून- जिल्हा परिषदेेस पुरस्कार

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर राज्यात प्रथम -पारितोषिक वितरण

यशवंत पंचायत राज अभियान २०१४-१५

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर राज्यात प्रथम - शासन निर्णय