FaceBook Like

पुस्तकांचेभव्यप्रदर्शनवसवलतीच्यादरातविक्री

नॅशनलबुकट्रस्टइंडिया,मानवसंसाधनविकासमंत्रालय,शिक्षणविभाग,भारतसरकारवप्राथमिकशिक्षणविभाग,जिल्हापरिषदकोल्हापूरयांच्यासंयुक्तविद्यमानेपुस्तकांचेभव्यप्रदर्शनदि.15व16जानेवारी2018रोजीजुनेसभागृह,कागलकरहाऊस,जिल्हापरिषदकोल्हापूरयेथेसकाळी10.00ते5.00यावेळेतआयोजितकरणेतआलेआहे.

सदरप्रदर्शनाचेउद्घाटनसमारंभमा.श्री.प्रभुनाथशुक्ला,उपविभागीयअधिकारी,वनविभागकोल्हापूरयांचेशुभहस्तेवमा.डॉ.कुणालखेमनार,मुख्यकार्यकारीअधिकारी,जिल्हापरिषद,कोल्हापूरयांचेप्रमुखउपस्थितीतसंपन्नझाला.सदरकार्यक्रमासजिल्हापरिषदेचेसर्वखातेप्रमुखहीउपस्थितहोते.

याप्रसंगीबोलतानामा.मुख्यकार्यकारीअधिकारीयांनीजिल्हापरिषदेचेसर्वअधिकारी/कर्मचारी,जिल्हापरिषदेच्यासर्वप्राथमिकशाळांतीलमुख्याध्यापक/शिक्षक,ग्रामपंचायतसरपंच/सदस्य,पंचायतसमितीसभापती/सदस्य/सर्वशासकीयअधिकारीयांनीसदरप्रदर्शनाचालाभघ्यावाअसेआवाहनकेले.याप्रसंगीनॅशनलबुकट्रस्टइंडियाचेपुस्तकप्रदर्शनप्रमुखश्री.रत्नाकरनिर्भवणेयांनीजिल्हापरिषदशाळावकर्मचारीयांनापुस्तकखरेदीवर25%सवलतवइतरसर्वांना10%सवलत देणेत येणारअसलेचेसांगितले.तसेचत्यांनीत्यांच्याविविधयोजनांबाबतमाहितीदिली.

याप्रदर्शनाससौ.शौमिकामहाडीक,अध्यक्ष,जिल्हापरिषद,कोल्हापूरवश्री.अमरिशसिंहघाटगे,सभापती,शिक्षणवअर्थ समिती, जिल्हापरिषद,कोल्हापूरयांनीभेटदिली.तसेचजिल्हापरिषदेचेअधिकारीवकर्मचारी,शाळांतीलमुख्याध्यापक,शिक्षकवविद्यार्थीयांनीहीसदरप्रदर्शनासभेटदिली.सदरप्रदर्शनाचेसर्वनियोजनजिल्हापरिषदेचे प्राथमिकशिक्षणाधिकारीश्री.सुभाषचौगुलेयांच्यामार्गदर्शनाखाली विस्तार अधिकारीश्री.एम.आय.सुतार, श्री.जे.टी.पाटील, श्रीम.जयश्रीजाधव, श्री.डी.सी.कुंभार, कनिष्ठ अभियंता श्रीम.सुप्रियाजोगळेकर व संशोधन सहाय्यक श्रीम.विद्यावर्मायांनीकेले.

 

 

 

(सुभाषचौगुले)

 शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

 जिल्हापरिषदकोल्हापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2019 >
January
SMTuWThFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
अभ्यागत
127,103